identita

Čtenářské blogy

Tajemná síla nevyslovených myšlenek

V přítomné době, kdy svět oplývá bezpočtem informací, neustálou komunikací a všudypřítomnou digitalizací, se může zdát, že veškerá naše myšlení a názory se promítají v nekonečném toku slov, textových zpráv a virtuálních interakcí. Málokdo se však zamýšlí nad tím, co skutečně znamenají myšlenky, které nikdy neproniknou do sféry audibilní či digitální komunikace. Tyto nevyslovené myšlenky, […]

Povídka

Jak si povědomí hledalo svou cestu

V dnešní době plné informačního přetížení a nepřetržitého záplavy zpráv se lidstvo čím dál více potýká s fenoménem vykořenění. Toto vyprávění pojednává o cestě povědomí, jejímž smyslem je hledání pravdy v období, kdy se zdánlivá objektivita rozplývá v mori subjektivity. Spočívá v sobě zkoumání, jak se vědomí jedince dokáže vymanit z tohoto koloběhu a nalézt

Imigrace

Nové Horizonty: Krajiny Vnější Imigrace

V současné éře globalizace a stále se rozšiřujících technologických možností se fenomén imigrace jeví neodmyslitelně spojený s individuálními příběhy, ekonomickými vlivy i širšími společensko-politickými dynamikami. Článek, na který se chystáte ponořit, se sice zabývá imigrací, ale nechce zůstat v obecně známých vodách popisu příležitostí a výzev spojených s ubírajícími se vzdálenostmi mezi zeměmi a kulturami.

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient