Ostatní

Jak se stát sebevědomým?

Sebevědomí jakožto takové se musí neustále opracovávat a zdokonalovat. Sebevědomí utváří naši osobnost a i to, jak na nás budou hledět druzí. Existuje ovšem celá řada faktorů, které mohou naše sebevědomí značně potrápit a narušit ho. Mezi tyto faktory patří například dlouhodobý stres, finanční problémy či traumatický zážitek. Vrozenou sebejistotu tak ve velmi krátkém čase […]