Ostatní

Bossing nebo-li šikana od vašeho nadřízeného

Psychický teror můžeme zažívat nejen ve své domácnosti, nýbrž i v zaměstnání, kde se do role šikanujícího staví přímo náš nadřízený. Co vede tyto pro mnohé inteligentní jedince k tomu, aby si utahovali ze svých podřízených a dělali jim ze života peklo? A jaké důvody často k samotnému bossingu vedou? Pracovat pod takovýmto vedením se dá opravdu jen […]