Albert Einstein: Geniální otec nejen teorie relativity

Albert Einstein, slavný fyzik světového významu, představuje pro mnohé geniální mysl, která přinesla lidskému poznání úžasné objevy. Větev fyziky, ovlivnila především jeho teorie relativity. Ale kdo by si pomyslel, že tento obdivuhodný vědec byl také oddaný otec, jehož přístup k výchově dětí byl stejně revoluční jako jeho přístup k vědě.

Rodinný život génia

Einstein měl tři děti, dvě nevlastní dcery a jednoho syna. S dětmi věnoval hodně času – hrával si s nimi, učil je matematiku a přírodovědu, četl jim knihy z různých vědních disciplín. Stála za tím jeho filozofie, že děti by měly být vychovávány v prostředí plném radosti a zábavy, aby mohly rozvíjet svůj potenciál. Přestože jeho vědecká kariéra byla velmi náročná, našel si čas na komunikaci se svými dětmi a podporoval jejich vlastní intelektuální cesty.

Možná vás překvapí, že i přes své špičkové vědomosti byl Einstein velmi pokorný ve vztahu ke svým dětem. Vždy je povzbuzoval k přemýšlení a objevování světa samostatně, aniž by se snažil vnucovat své vlastní názory. I v domácím prostředí byl zastáncem myšlenky, že výchova by měla probíhat formou dialogu, nikoliv monologu, což jistě přispělo k rozvíjení nezávislého myšlení u jeho potomků.

Pokud chcete být úspěšnými rodiči, může Einsteinův přístup poskytnout mnoho užitečných lekcí. Být rodičem je nepochybně náročné, ale můžeme si to usnadnit, přijmeme-li geniální Einsteinův názor a budeme se snažit učit své děti s radostí a zvídavostí, aniž bychom je nutili do jakéhokoliv předem daného vzorce.

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient