Paranormální jevy

Tajemná energie starověkých míst

V dávných dobách, dlouho před tím, než moderní civilizace začala psát svou historii, si naši předci vybírali místa pro své posvátné stavby velice pečlivě. Cítili spojení s krajinou, která je obklopovala, a vkládali do ní svou víru a duchovní energii. Tento článek se zabývá tajemnou energií, která pulsuje v kameni starověkých ruin a na místech, […]