Čtenářské blogy, Kultura, Prezentace, Příroda, Společnost

Jak si tu žijeme a znečišťujeme

Podobných míst, jako jsou níže popsaná, jsou na naší Zemi spousty. Zkuste se třeba občas porozhlédnout, co vám teče v potoce, anebo kolik černých skládek objevíte v lese. Nebo si zkuste představit, kolik odpadků každoročně hodíte do popelnice. Také je zajímavé podívat se na množství skládek, které se u nás nachází. Co se asi děje při rozkladu […]