Společnost

Jak se učit rychle a efektivně

V dnešní době je třeba se rychle přizpůsobit neustále se měnícímu prostředí. Jedna z věcí, kterou momentálně řešíme je naučit se rychle a efektivně učit. Ani zdaleka se to netýká jen školáků a studentů. I dospělí jsou v situaci, která po nás vyžaduje bravurní schopnost přizpůsobivosti, improvizace a proniknutí do nových problémů. Vždy připraven aneb ve zdravém […]