motivace

Sport

Psychologie a sport: Křížení drah mysli a těla

V srdci každého sportovního úsilí leží nejen fyzická výkonnost, ale i psychologická odolnost. Dlouhou dobu byla většina pozornosti přikláněna k fyzické stránce sportu – k síle, rychlosti a vytrvalosti. Avšak v posledních desetiletích se pozornost rovněž obrací k psychice sportovců, a to jak profesionálů, tak amatérů. Tento článek se zaměří na tuto méně prozkoumanou, ale […]

Ostatní

Jak nikdy neztratit motivaci?

Když se nám něco nedaří anebo se dlouhodobě potýkáme s tím, že ztrácíme smysl daného snažení, je třeba se tohoto pocitu, co možná nejdříve zbavit. Ptáte se proč? Je to především proto, abychom neztratili něco, co nás žene kupředu a je pro nás takzvaným hnacím motorem na cestě za toužebným cílem a tím něčím je

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient