Ostatní, Společnost

Správný rozvoj dítěte podpoří vhodná hračka

Hračky jsou nepostradatelnou součástí dětského světa, neboť přispívají k rozvoji fantazie, kreativity a smyslů. Současně mají nezanedbatelný vliv na rozumový a citový vývoj dítěte. Z tohoto důvodu je důležité vybírat takové hračky, které odpovídají vývojovému stupni dítěte, čímž podpoříte zdravý rozvoj jeho osobnosti. Oblíbení filmoví hrdinové Každé dítě má svoji oblíbenou pohádku, kterou by si […]